Endless Pools

Zwemmen met het originele product. Ervaar het allerbeste.

Privacybeleid van Endless Pools

Endless Pools®, met hoofdzetel in Aston, Pennsylvania, heeft dit Privacybeleid opgesteld voor www.endlesspools.nl om zijn sterke engagement voor privacy aan te tonen. Het volgende maakt de praktijken van Endless Pools bekend voor verzameling en verspreiding van informatie met betrekking tot de gegevens die worden verzameld via deze website. Wij raden u aan dit Beleid te lezen alvorens gebruik te maken van deze website of uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Uw gebruik van deze website betekent dat u akkoord gaat met alle voorwaarden van dit Beleid. Gebruik deze website dus niet als u niet akkoord gaat met een deel van dit Beleid.

Persoonlijk identificeerbare gegevens

Wij verzamelen persoonlijk identificeerbare gegevens over u, waaronder uw naam, adres, telefoon- en gsm-nummers en uw e-mailadres als u een van deze gegevens aan ons verstrekt tijdens uw gebruik van onze website, bijvoorbeeld als u een account of profiel aanmaakt, een product bestelt of registreert, deelneemt aan wedstrijden of stimulansprogramma's, inschrijft op de nieuwsbrief, deelneemt aan een enquête, contact opneemt met de klantendienst of op een andere manier communiceert met deze website. Uw persoonlijk identificeerbare gegevens kunnen door ons gebruikt worden voor wettelijke doeleinden, zoals onder meer, maar niet beperkt tot het beantwoorden van uw vragen, het verwerken van uw transacties, het op de hoogte brengen van nieuwe producten en productgerelateerd nieuws en voor administratieve doeleinden zoals het uitvoeren van stimulansprogramma's of het natrekken van welke delen van de website u interesseerden.

Als u ervoor kiest om in te schrijven, kunnen wij uw persoonlijk identificeerbare gegevens delen met dochterondernemingen en partnerbedrijven van Endless Pools met het oog op het versturen van informatie naar u over Endless Pools of zijn partnerbedrijven en u, occasioneel, reclame of promotie-aanbiedingen toe te sturen van enkele van hun reclamepartners. Wij kunnen uw persoonlijk identificeerbare gegevens ook gebruiken voor interne bedrijfsdoeleinden, zoals het optimaliseren van de ervaringen bij het gebruik van de website en het analyseren en beheren van onze activiteiten. Zie het hoofdstuk inschrijven/keuze hieronder.

Wij gebruiken uw persoonlijk identificeerbare gegevens om de diensten te verlenen die u van Endless Pools wenst te ontvangen, zoals het beantwoorden van vragen over productgegevens; het registreren van producten; het uitvoeren van bestellingen voor onderdelen, producten of klantendienst; het beheren van wedstrijden of stimulansprogramma's; het vereenvoudigen van online productvisualisatietoepassingen; en het bekijken van bevoorrechte productcatalogi. Wij gebruiken de persoonlijk identificeerbare gegevens ook om u nieuws te sturen over onze producten en aanbiedingen, online enquêtes uit te voeren, wedstrijden of stimulansprogramma's per e-mail, telefoon of de post voor te stellen en om u op de hoogte te brengen van speciale evenementen en reclame waarin u misschien geïnteresseerd bent. Bovendien kunnen wij de gegevens gebruiken om de online en andere diensten van Endless Pools, zoals de klantendienst en productondersteuning, te verbeteren, om de consumentenvoorkeuren te begrijpen voor het ontwikkelen van productverbeteringen en -vernieuwingen en om ervoor te zorgen dat onze website u blijft interesseren. Als u bij Endless Pools solliciteert, gebruiken wij de persoonlijk identificeerbare gegevens die u verleent om uw sollicitatie te verwerken.

Opmerking in verband met het gebruik van deze website door kinderen

De website is niet gericht op kinderen en wij willen u vragen om kinderen geen persoonlijk identificeerbare gegevens te laten verstrekken via deze website.

Terug naar boven

Passieve verzameling van niet-persoonlijke gegevens

Wij kunnen ook andere gegevens verzamelen die niet persoonlijk van aard zijn, zoals uw geboortedatum, geslacht, postcode, domeinnaam, URL, browser en besturingssysteem alsook een registratie van de pagina's die u binnen de website bezoekt. Deze gegevens helpen ons om de surfpatronen op deze website te begrijpen en kunnen gebruikt worden om uw ervaring op de website af te stemmen, bijvoorbeeld door u inhoud te tonen met speciale evenementen en reclame waarin u mogelijk geïnteresseerd bent en u inhoud te tonen naargelang uw postcode.

Deze website maakt gebruik van cookies, dat zijn kleine databestanden die een webserver voor een bepaalde doeleinden doorstuurt naar de computer van iemand, bijvoorbeeld om gebruik en demografische gegevens te rapporteren, die kunnen helpen om meer te weten te komen over de gebruikers van de website en hun interesses. Cookies vormen een industriestandaard die door de meeste websites wordt gebuikt om de voortdurende toegang tot en het gebruik van een bepaalde website voor een gebruiker te vereenvoudigen, bijvoorbeeld door het leveren van informatie die wordt gebruikt om inhoud te leveren die aangepast is aan de interesses van de gebruiker en voor administratieve doeleinden, waaronder beveiliging, waarbij mogelijk persoonlijk identificeerbare gegevens worden getraceerd. In het algemeen kunnen cookies enkel gelezen worden door de server die ze levert. Als u op eender welk moment de cookies van uw computer wilt verwijderen, kunt u ze verwijderen of weigeren om uw browser automatisch cookies te laten gebruiken. Raadpleeg de instructies van uw browser of de Help-functie voor meer informatie over deze functies. Houd er echter rekening mee dat het weigeren van cookies ertoe kan leiden tot u delen van de website moeilijk of niet kunt gebruiken.

De website kan gebruik maken van zogenaamde "pixel tags," "web beacons," "clear GIF's" of gelijkaardige middelen (collectief "Pixel Tags" genoemd) om algemene statistieken samen te stellen over het gebruik van de website en de reactiesnelheden. Aan de hand van Pixel Tags kunnen wij het aantal gebruikers tellen die bepaalde pagina's van de website hebben bezocht en zo kunnen wij de doeltreffendheid van promotie- of reclamecampagnes testen. Bij gebruik van e-mailberichten in HTML-formaat kunnen Pixel Tags de zender vertellen of en wanneer de e-mail werd geopend. Endless Pools maakt enkel gebruik van deze technologie in de berichten waarvoor gebruikers zich hebben ingeschreven en de door ons ontvangen gegevens worden enkel in hun totaliteit gebruikt voor statistiekanalyse.

Endless Pools verzamelt niet-persoonlijke gegevens voor intern gebruik als totaalinformatie zonder een bepaalde gebruiker te identificeren. Niet-persoonlijke gegevens kunnen samengesteld en gedeeld worden met partnerbedrijven en strategische partners, verkopers en adverteerders. In sommige gevallen kunnen wij niet-persoonlijke gegevens combineren met persoonlijk identificeerbare gegevens (zoals bij het opnemen van e-mailadressen in cookies). Als wij niet-persoonlijke gegevens combineren met persoonlijk identificeerbare gegevens worden de gecombineerde gegevens door ons behandeld als persoonlijk identificeerbare gegevens in overeenstemming met dit Beleid.

Soms kan het gebruik van cookies in verband met de website beheerd worden door onafhankelijke bedrijven die Endless Pools aanstelt om bepaalde programma's te beheren en specifieke bezoekersvragen te beantwoorden. Hoewel Endless Pools deze partijen ertoe verplicht de voorwaarden van dit beleid na te leven voor het gebruik van cookies, kan Endless Pools niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van cookies door derden. Deze website biedt mogelijk een functie aan waarmee u een elektronische postkaart kunt verzenden of op een andere manier een bericht kunt delen met een vriend. Indien u dit wilt doen, vragen wij u naar de naam en het e-mailadres van de ontvanger samen met de tekst van een bericht dat u wilt toevoegen. Door deze functie te gebruiken verzekert u dat u ertoe bevoegd bent om de naam en het e-mailadres van de ontvanger voor dit doeleinde te gebruiken en te verlenen.

Terug naar boven

Hoe delen wij persoonlijk identificeerbare gegevens

Endless Pools kan persoonlijk identificeerbare gegevens, waaronder gegevens die u verstrekt op de website, delen met partnerbedrijven of derden zoals hierna beschreven. U moet er ook rekening mee houden dat dit wil zeggen dat uw persoonlijk identificeerbare gegevens kunnen overgedragen worden naar of ontvangen worden door partnerbedrijven van Endless Pools of derden in andere landen, waaronder de Verenigde Staten, die onderworpen zijn aan andere privacyvoorschriften dan diegene die van toepassing zijn in het land waar u verblijft. Hoewel deze wetten misschien niet zo uitgebreid zijn als diegene die gelden in uw thuisland zal Endless Pools de nodige stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijk identificeerbare gegevens worden behandeld zoals beschreven in dit Beleid.

  • Partnerbedrijven. Wij kunnen persoonlijk identificeerbare gegevens delen met onze dochterondernemingen en filialen wereldwijd voor de bovenvermelde doeleinden. U kunt een lijst met partnerbedrijven raadplegen op http://www.masco.com/our_companies/index.html.
  • Dienstverleners. Wij kunnen gebruik maken van onafhankelijke dienstverleners om ons te helpen bij de werking van ons bedrijf en deze website of om activiteiten in onze naam te beheren, bijvoorbeeld het verzenden van e-mails, het uitbaten van verdelersvestigingen, het uitvoeren van bestellingen, het leiden van reclame of de klantendienst en het organiseren van wedstrijden of stimulansprogramma's. Wij kunnen persoonlijk identificeerbare gegevens delen met deze derden voor beperkte doeleinden. Als u bijvoorbeeld een brochure aanvraagt, zullen wij persoonlijk identificeerbare gegevens over u delen met ons uitvoerend bedrijf dat zorgt voor de uitvoering van deze aanvraag.
  • Verdelers en detailhandelaars. Wij kunnen persoonlijk identificeerbare gegevens delen met derden die onze producten te koop aanbieden. De derde verdeler of detailhandelaar kan rechtstreeks contact met u opnemen per e-mail of post. Als u persoonlijk identificeerbare gegevens verstrekt via een dergelijke derde website of op een andere manier, dan verschijnt uw transactie op de website van die derde (en niet op deze website). De persoonlijk identificeerbare gegevens die u verstrekt, worden in dat geval dan ook verzameld en beheerd volgens het privacybeleid van die derde. Endless Pools raadt u aan het privacybeleid van derden die contact met u opnemen over de producten van Endless Pools of partnerbedrijven van Endless Pools te raadplegen.
  • Andere bekendmakingen. Persoonlijk identificeerbare gegevens van een individuele gebruiker kunnen gedeeld worden met andere ondernemingen buiten Endless Pools (i) indien toegelaten door de wet; (ii) in geval van een overdracht van eigendom of activa, of in geval van een faillissement van Endless Pools (iii), indien wij bepalen dat de bekendmaking van specifieke gegevens nodig is om de bepalingen van een wethandhaving of regelgevende instelling of ander wettelijk proces na te leven, of (iv) om de belangen of veiligheid van de bezoekers, klanten, bedrijfspartners, werknemers van Endless Pools of het publiek te beschermen; (v) om het ons mogelijk te maken oplossingen te voorzien of beschadigingen die wij hebben opgelopen te beperken (vi) om onze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen; en (vii) om te reageren op een noodgeval.
  • Strategische partners. Soms gaan wij een speciale relatie aan met een andere onderneming die geen eigendom of partner is van Endless Pools om bijkomende eigenschappen voor deze website te voorzien. Deze speciale relaties zijn onder meer bedrijfspartners, sponsors en co-branding websites (hierna "co-branding pagina's" genoemd). Eender welke gegevens, waaronder persoonlijk identificeerbare gegevens, die u verstrekt op een van deze co-branding pagina's worden gedeeld met deze partners. Door deel te nemen aan activiteiten of gegevens te verstrekken via deze co-branding pagina's, gaat u er ook mee akkoord dat wij uw persoonlijk identificeerbare gegevens aan deze derden verstrekken. Aangezien deze derden uw gegevens zullen gebruiken in overeenstemming met hun eigen privacyrichtlijnen, controleert u best hun website voor informatie over hun privacybeleid.

Terug naar boven

Functies voor door de gebruiker gegenereerde inhoud

Op bepaalde pagina's van deze website kan de gebruiker zijn eigen inhoud toevoegen, bijvoorbeeld onder "Opmerkingen" of "Neem contact op met ons." De gegevens die u bekendmaakt op deze manier kunnen openbaar beschikbaar gesteld worden en u moet dus goed overwegen of u persoonlijke, financiële of andere gevoelige gegevens hier wilt bekendmaken. Endless Pools kan niet vermijden dat zulke gegevens gebruikt worden op een manier die in schending is met dit Privacybeleid, de wet of uw persoonlijk privacy en veiligheid. Bovendien kan Endless Pools ook niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van zulke postings.

Sweepstakes, wedstrijden, enz.

Wij kunnen via de website sweepstakes, wedstrijden, verlotingen en gelijkaardige promoties organiseren, waarvoor online registratie bij sponsors van zulke sweepstakes, wedstrijden, verlotingen, enz. vereist is. U dient de regels van elke sweepstake, wedstrijd, verloting en promotie waaraan u deelneemt via de website te controleren, aangezien deze bijkomende belangrijke informatie over Endless Pools of het gebruik van uw persoonlijk identificeerbare gegevens door de sponsor kunnen bevatten. In de mate waarin de bepalingen en voorwaarden van zulke regels met betrekking tot de behandeling van uw persoonlijk identificeerbare gegevens in strijd zijn met dit Beleid, hebben de bepalingen en voorwaarden van die regels voorrang.

Koppelingen en privacyrichtlijnen van derden

Deze website kan koppelingen bevatten naar andere websites die niet uitgegeven worden door Endless Pools. ENDLESS POOLS IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR DE PRIVACYRICHTLIJNEN OF DE INHOUD VAN DERGELIJKE ANDERE WEBSITES, OOK NIET VOOR DE WEBSITES DIE UITGEGEVEN WORDEN DOOR PARTNERBEDRIJVEN. Wij bieden dergelijke koppelingen louter aan voor het gemak en de opname van koppelingen op de website dient niet te worden beschouwd als een goedkeuring van die website door Endless Pools. Als u persoonlijk identificeerbare gegevens verstrekt via een dergelijke derde website, dan verschijnt uw transactie op de website van die derde (en niet op deze website). De persoonlijk identificeerbare gegevens die u verstrekt, worden in dat geval dan ook verzameld en beheerd volgens het privacybeleid van die derde. Endless Pools raadt u aan om het privacybeleid van derde websites waartoe u toegang neemt via de koppelingen op deze website te controleren.

Beveiliging van persoonlijk identificeerbare gegevens

Endless Pools neemt de nodige voorzorgsmaatregelen om: (i) persoonlijk identificeerbare gegevens die worden verzameld via ongeoorloofde toegang, bekendmaking, wijziging of vernietiging te beveiligen, en (ii) persoonlijk identificeerbare gegevens nauwkeurig en up-to-date te houden, overeenkomstig de geldende wet. Wij streven er ook naar om van onze bedrijfspartners en dienstverleners te eisen dat ze alle mogelijke inspanningen leveren om de persoonlijk identificeerbare gegevens over u vertrouwelijk te houden. Voor online transacties maken wij gebruik van technologie om de persoonlijk identificeerbare gegevens die u via de website aan ons verstrekt te beveiligen. Helaas kan geen enkel beveiligingssysteem of systeem voor overdracht van gegevens via internet 100% veilig zijn.

Voor de bescherming van uw eigen privacy raden wij u aan om geen gevoelige persoonlijke gegevens op te nemen in e-mails die u naar ons stuurt. Stuur dus geen creditcardnummers of gevoelige persoonlijke gegevens naar ons via e-mail. Houd er rekening mee dat Endless Pools nooit naar gevoelige persoonlijke gegevens zal vragen in onze e-mails aan u. Wees dus op uw hoede voor de authenticiteit van dergelijke verzoeken.

Terug naar boven

Inschrijven/keuze

Deze website biedt u de mogelijkheid om u in te schrijven voor de ontvangst van marketingberichtgeving van Endless Pools, zijn partnerbedrijven en andere bedrijfspartners. Als u zich niet inschrijft, ontvangt u geen reclame-aanbiedingen. Toch kan Endless Pools u, ongeacht uw inschrijvingsvoorkeuren, soms nog programma e-mails toesturen omwille van administratieve redenen, zoals de redenen beschreven in "Hoe delen wij persoonlijk identificeerbare gegevens - Andere bekendmakingen" hierboven.

Endless Pools biedt u ook een handige methode om uw gegevens uit onze databank te laten verwijderen zodat u geen toekomstige berichten meer ontvangt of om uw account te sluiten:

  • U kunt uitschrijven via een e-mail naar globalsales@endlesspools.com.
  • Houd er echter rekening mee dat, als u zich "uitschrijft" zoals hierboven beschreven, wij uw persoonlijk identificeerbare gegevens niet kunnen verwijderen uit de databanken van de partnerbedrijven of andere bedrijfspartners met wie wij uw persoonlijke identificeerbare gegevens al hebben gedeeld op de datum van uw uitschrijving.

Wijziging van persoonlijk identificeerbare gegevens

In de mate waarin dit vereist is door de geldende wetgeving kunt u vragen dat wij u informeren over de persoonlijk identificeerbare gegevens die wij over u bijhouden en, indien nodig, vragen dat wij de persoonlijk identificeerbare gegevens over u die wij bijhouden in onze actieve databank updaten, corrigeren en/of verwijderen. Wij zullen alle vereiste updates en wijzigingen uitvoeren binnen de periode die is aangegeven door de geldende wet en, indien toegelaten door de wet, een gepaste bijdrage aanrekenen om de kosten voor het beantwoorden van het verzoek te dekken. Houd er rekening mee dat wij, ondanks een verzoek tot verwijdering of wijziging van persoonlijke identificeerbare gegevens, bepaalde gegevens moeten bijhouden voor registratiedoeleinden en dat er ook gegevens kunnen achterblijven in onze databank en andere registraties die niet verwijderd of gewijzigd zullen worden.

Dergelijke verzoeken moeten schriftelijk verzonden worden naar het volgende adres: globalsales@endlesspools.com. Om uw vertrouwelijkheid te beschermen, kunnen wij zulke verzoeken enkel beantwoorden op het e-mailadres dat u hebt opgegeven bij de registratie of op andere wijze aan ons hebt verstrekt. Denk eraan dat, als u zulk een verzoek indient, het mogelijk is dat wij u niet meer dezelfde kwaliteit en variëteit van diensten kunnen bieden als voordien. Bovendien kunt u, in zulke omstandigheden op basis van de geldende wet, vragen dat wij stoppen met het delen van persoonlijk identificeerbare gegevens over u met onze bedrijfspartners, of dat Endless Pools stopt met het gebruik van persoonlijk identificeerbare gegevens over u omwille van het feit dat dergelijke gegevens werden verkregen op ongerechtvaardigde wijze of gebruikt in schending van de wet door uw schriftelijk verzoek te versturen naar globalsales@endlesspools.com. Wij zullen deze verzoeken nakomen in overeenstemming met de geldende wet.

Terug naar boven

Bijhouden van persoonlijk identificeerbare gegevens

Wij houden persoonlijk identificeerbare gegevens over u bij gedurende de periode die nodig is om de doeleinden beschreven in dit Beleid te bereiken, tenzij een langere periode vereist of toegelaten is door de geldende wet.

Addendum bij het Privacybeleid van Endless Pools

Deze website maakt gebruik van de webanalysedienst ClickTale. ClickTale kan muisklikken, muisbewegingen, scroll-activiteiten en eender welke tekst die u invoert op de website registreren. ClickTale verzamelt geen persoonlijk identificeerbare gegevens die u niet vrijwillig invoert op deze website. ClickTale traceert uw browse-gewoontes niet op websites die geen gebruik maken van de ClickTale-diensten. Voor meer informatie, zie Privacybeleid voor gegevens verzameld via de ClickTale-webanalysedienst. Wij gebruiken de gegevens verzameld door de ClickTale-dienst om onze website te verbeteren en u een ervaring van wereldklasse te bieden. U kunt ervoor kiezen om de Service uit te schakelen via http://www.clicktale.net/disable.html.

Beleidswijzigingen

Endless Pools behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Beleid. Indien Endless Pools een belangrijke wijziging aanbrengt in dit Beleid, dan zal die hier gepost worden. Wij raden u aan om deze pagina regelmatig te controleren aangezien uw blijvend gebruik van deze website na wijzigingen aan dit Beleid zal worden beschouwd als een aanvaarding van de wijzigingen. Indien Endless Pools een belangrijke wijziging aanbrengt in dit Beleid, zal er een kennisgeving daarvan worden gepost.

Vragen

Indien u vragen hebt over dit Beleid of over hoe Endless Pools uw persoonlijk identificeerbare gegevens verwerkt, neem dan contact op met ons per e-mail naar: globalsales@endlesspools.com.

Terug naar boven

Bel een Design Vertegenwoordiger

Vraag ons Gratis Ideeënpakket

U kunt alle cookies op deze site tegelijk accepteren of blokkeren: